FANTASTIC FELLOWS

Ayush Shukla

Dhruvil Shah

Greeva Shah

Kushal Acharya

Priyank Gala

Saloni Bhanushali

Shivam Pawase

Tirth Patel

Tirth Shah

Varun Kapadia

Yash Shah

Zeeshan Anjum

Address

Gyanada Foundation c/o Ashika Group, 807, 8th Floor Raheja Centre, 214 Nariman Point Mumbai- 400021, India. 

Contacts

Email: info@gyanada.org
Phone: 022-66111795